اگر از دستگاه‌های همراه اپل استفاده می‌کنید و دنبال مرجعی برای نرم‌افزارهای iOS فارسی می‌گردید سایت دو سیب یکی از انتخاب‌های شماست.

این سایت به گفته گردانندگان آن مرجعی برای اپلکیشین‌های فارسی است و تمرکز آن بر معرفی نرم‌افزارهایی است که در این حوزه ایجاد می‌شود. به گفته گردانندگان این سایت بیشترین تمرکز در دوسیب بر معرفی اپلیکیشن‌ها است اما تلاش می‌کنیم تا اخبار مربوط به این حوزه‌ها را  نیزپوشش دهیم. همچنین اپلیکیشن‌های پارسی رایگان در اولویت معرفی هستند اما این به معنای آن نیست که اپلیکیشن‌های پولی را معرفی نشوند.

خروجی سایت