بنابرگزارش منتشر شده توسط Group- IB، شرکت فعال در حوزه اطلاعات دیجیتال روسیه، مجرمان سایبری در این کشور توانسته‌اند با بهره‌گیری از تکنیکی به "نام حمله معکوس به خودپرداز" 252 میلیون روبل (3.8 میلیون دلار) از حداقل پنج بانک این کشور، سرقت کنند. 

در قالب این روش، نفوذگران مبلغ 5، 10 و یا 30 هزار روبل را با استفاده از خودپرداز به حساب‌های قانونی، واریز می‌کنند و سریعا همان مبلغ را با استفاده از رسید چاپی که از پرداخت دارند، از خودپرداز دریافت می‌کنند. 

جزئیات موجود در رسید جدید، شامل شماره مرجع پرداخت و مقدار وجه دریافتی، به نفودگر دیگری که دسترسی از راه دور به ترمینال‌های پرداختی آلوده دارد (و اغلب در محلی خارج از روسیه حضور دارد) ارسال می‌شود. حالا نفوذگر یادشده با استفاده از روندی پیچیده، به دستگاه خودپرداز می‌قبولاند که فرایند دریافت وجه، انجام نشده است. نهایتا این روند آن‌قدر تکرار خواهد شد تا وجه نقدِ موجود در خودپرداز به پایان برسد. 

همان‌طور که عنوان شد، Group –IB از سواستفاده از روند یادشده در جهت گرفتن وجه نقد از خودپردازهای حداقل پنج بانک مختلف روسیه خبر داده است. 

خروجی سایت