مسابقات جام جهانی موجب شد رکورد تعداد توییت بار دیگر شکسته شود. 

در بازی دراماتیک آلمان - برزیل بیش از ۳۵.۶ میلیون توییت ارسال شد که رکورد جدیدی برای توییتر در یک بازی بود. رکورد قبلی نیز متعلق به بازی دو هفته قبل برزیل - شیلی بود که به ۱۶.۴ میلیون توییت رسیده بود.
توییتر همچنین اعلام کرد تنها در لحظه‌ای که سامی خدیرا در دقیقه ۲۹ برای آلمان گل به ثمر رساند ۵۸۰ هزارو ۱۶۶ توییت در یک دقیقه صورت گرفت که یک رکورد جدید بود. رکورد قبلی تعداد بالای توییت در دقیقه نیز متعلق به بازی شیلی - برزیل بود که همزمان با گل دقیقه ۴۸ بازی ۳۸۲ هزار توییت به ثبت رسید. 

خروجی سایت