جستجوی واقعی در موتورهای جستجو ، هنوز بیشترین مخاطب را به وب سایت ها روانه می کند ، و ایمیل در چهار سال اخیر توانسته رشد زیادی داشته  و بعد از جستجوی واقعی - Organic Search - بیشترین مخاطب را راهی وب سایت نماید .

این ها نتایج آخرین تحقیقاتی است که توسط Custora انجام شده است .( این مطالعه در بین 86 خرده فروش آمریکا ، در 14 صنعت مختلف ارزیابی شده است .)

در تمامی این آمار ها از عبارت Organic Search استفاده شده است ، به معنی جستجوی واقعی ، یعنی عبارتی که کاربر جستجو کرده و شما مطلبی دقیقا متناسب با جستجوی کاربر در وب سایت خود موجود دارید . احتمالا شما نیز با این موضوع برخورد کرده اید که در هنگام جستجو ، سایت هایی نیز نمایش داده می شوند که ارتباطی با موضوع شما نداشته و صرفا با ترفندهایی توانسته اند شما را به سایت خود بکشانند ، اینگونه جستجو ها ، تقلبی یا Fake هستند و همواره در چنین مطالعات و آمارهایی از عبارت جستجوی واقعی استفاده می گردد و تنها جستجوهای واقعی و  ارجاع شدن های آنها مورد شمارش و ارزیابی واقع می شوند .

جستجوی واقعی بعنوان بهترین کانال ارجاع مشتری ، 15.8% از ارجاعات را بخود اختصاص داده است ، و ارجاعات تبلیغات پرداخت در ازای کلیک ، 9.8 % و بعد از آن ایمیل با 6.8 % جایگاه بعدی را دارند . مطابق همین تحقیقات حدس شما در خصوص فیس بوک و توییتر چیست ؟ فکر می کنید با توجه به اینکه فیس بوک در امریکا ، استفاده زیادی شده و برای کسب و کارها نیز یکی از ملزومات به شمار می آید ، چه درصدی از مراجعات را مدیون فیس بوک و توییتر هستند ؟

بسیار جالب است ، وقتی مشاهده می کنید فیس بوک تنها 1.7 % و توییتر 0.1% از مراجعات را به خود اختصاص داده اند .

خروجی سایت