علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مجرمانه بودن استفاده از فیس‌بوک تصریح کرد: این که آیا استفاده از آن به عنوان مصادیق مجرمانه بودن است قابلیت بحث دارد و این مسئله را پیگیری می‌کنیم. 

وی ادامه داد: فیس‌بوک یک شبکه اجتماعی بوده و به نظر من مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود، کسانی که در این شبکه هستند ارتباطات سالمی دارند.

 جنتی اظهار داشت: بنده خود در فیس‌بوک حضور دارم و کسانی که با من در داخل و خارج ارتباط دارند، این روزها در مورد عاشورا و مصادیق مرتبط با آن بحث و گفتگو می‌کنند. 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: هنوز کمیته بررسی مصادیق مجرمانه در مورد این مسئله تشکیل جلسه نداده و صحبت در این مورد را به بعد از تشکیل جلسه این کمیته موکول می‌کنیم.

خروجی سایت