طراحی سایت فروشگاهی انتشارات سرمدی  طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

انتشارات سرمدی جهت معرفی هر چه بهتر محصولات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 مینا سافت فروشگاه را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  خواهد نمود .

 

 

آدرس :

 

 

تهران _ خیابان انقلاب - پل چوبی - مقابل ایستگاه - شماره 205

 

Phone: 77503865, 77512569

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sarmadipub.com

خروجی سایت