هفت مدرسه در هلند با نام استیو جابز و با کلاس‌های دیجیتالی افتتاح شده که همه امور آموزشی توسط آی‌پد صورت می‌گیرد.
یک بنیاد هلندی با نام O4NT اقدام به راه‌اندازی مدارسی کرده که با نام استیوجابز و کاملا دیجیتالی است و این مدارس را در شش شهر این کشور برپا کرده است.

گزارش‌ها حاکی است در این مدارس دانش‌آموزان با استفاده از آی‌پد در یک کلاس دیجیتال مشغول درس خواندن شده و در محیطی کاملا سه بعدی خواهند بود.
والدین این کودکان هم که همیشه نگران فرزندان‌شان هستند می‌توانند فرآیند پیشرفت آنها را با استفاده از برنامه iDesk دنبال کنند. دانش‌آموزان نیز از طریق برنامه sCoolTool باید همه فعالیت‌های خود را ثبت کنند.
آموزش و پرورش هلند معتقد است با طرح "یک آی‌پد به ازای هر دانش‌آموز" می‌توان به اهداف اصلی آموزش و پرورش این کشور دست یافت.
این سازمان استفاده از تبلت‌های آیپد را راهی برای بهبود پردازش اطلاعات، همکاری بهتر و افزایش مهارت‌های مورد نیاز برای حل مسایل پیچیده در برنامه آموزشی می‌داند.
برنامه‌های آموزشی تعریف شده ویژه مدارس هلند به گونه‌ای طراحی شده که سرعت و سبک یادگیری هر دانش آموز را تعیین می‌کند.
برنامه Symbaloo نیز در قالب سیستم آموزشی این مدارس برای به اشتراک گذاری اطلاعات داخل مدرسه و یا با مدارس دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گفته می‌شود این مدارس به دلیل استفاده از آیپد به عنوان ابزار اصلی درسی "استیو جابز" نام گرفته است.

خروجی سایت