می توانید ایمیل مدیر وب سایت را در خبرنامه وب سایت خود اضافه کنید

به این ترتیب با در دسترس بودن ایمیل مدیر وب سایت در خبرنامه امکان ارتباط قوی تر با بازدیدکنندگان وب سایت شما فراهم می گردد که ارزش بالایی دارد.

نکته: برای جلوگیری از تداخل در این کد ها اگر می خواهید آنها را کپی کنید قبل از هر کاری در یک فابل خالی متنی paste نمایید و سپس آنها را مطابق سلیقه خود ویرایش کرده و استفاده کنید.

خروجی سایت