یک نرم افزار جدید برای تلفن های هوشمند ارائه شده است که فعالیت های بیرون از خانه کاربر را تحت نظر می گیرد و از سالم و ایمن رسیدن او به خانه مطمئن می شود.

یک کارآفرین اهل نیوزیلند، اپلیکیشن " سالم به خانه برس" را طراحی کرده است که می تواند فعالیت های هر روزه مانند رسیدن از مدرسه به خانه، دوچرخه سواری کوهستان یا کار کردن بدون نظارت را تحت نظر بگیرد.

وقتی این نرم افزار نصب می شود، کاربر برنامه بیرون رفتن خود را به آن می دهد و سپس اپلیکیشن موقعیت GPS را ثبت می کند و اگر کاربر طبق برنامه توقف نکند یا به مسیر ادامه ندهد، نرم افزار یک هشدار را به افراد از پیش تعیین شده ارسال می کند.

بوید پیکوک طراح این نرم افزار می گوید این اپلیکیشن می تواند جان افراد را نجات دهد و سرورهای آن برای ارسال هشدار اضطراری به تلفن همراه فعال یا پوشش شبکه نیاز ندارند.

وی افزود: با این حال این نرم افزار برای قایقرانی، ماهیگیری یا اسکی کردن قابل استفاده نیست البته از آن می توان به عنوان مکملی برای جهت یاب شخصی سنتی بهره مند شد.

داریل کارپنتر مدیر اجرایی شورای ایمنی کوهستان نیوزیلند گفت: این اپلیکیشن خدمات ایمنی ارزشمندی را برای علاقمندان به گردش فراهم خواهد کرد و در فعالیت های هر روزه نیز کاربردهای شفافی خواهد داشت.

این نرم افزار را می توان از فروشگاه Apple iTunes New Zealand برای دانلود خریداری کرد.

خروجی سایت