طراحی سایت شرکت کاریز کالا  طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

شرکت کاریز کالا جهت معرفی هر چه بهتر محصولات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

مینا سافت طراحی سایت را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  خواهد نمود .

شرکت کاریز کالا

یکی از عمده ارائه دهندگان مژه مصنوعی و ابزار آلات مژه مصنوعی و ناخن مصنوعی می باشد.

کاریز کالا با ارائه محصولات خود با نام اپل کیوان محصولات خود را به صورت عمده به کاربران خود ارائه می نماید.

کاریز کالا در تهران و شهرستان نماینده فعال می پذیرد.

 

www.karizkala.com

خروجی سایت