طراحی سایت شرکت رویال کیایی طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

 

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر محصولات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

مینا سافت طراحی سایت را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نمود .

 

 

 

 

www.royalkiaey.com

خروجی سایت