طراحی سایت  وب سایت گروه صنعتی ملکی در طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر محصولات و خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت گروه صنعتی متین  را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی نمود .

 

www.ajincnc.com

 
 
 
 

خروجی سایت