طراحی سایت  ژرمن پلیمر در طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر محصولات و خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت ژرمن پلیمر  را به صورت دو زبانه ، طراحی و راه اندازی خواهد نمود .

 

 

 

www.germanpolymer.com

خروجی سایت