سرویسهای میزبانی ویندوز عرضه شده توسط سامان هاست به همراه سرور ایمیل SmarterMail عرضه شده اند که بی شک یکی از بهترین و کارآمد ترین نرم افزارهای ارائه شده در این زمینه می باشد. جهت مدیریت کلی این سیستم، می بایست ابتدا یکی از اکانتهای ایمیل به عنوان Administrator، تعریف شده باشد. پس از این تعریف، این اکانت به تنظیمات و گزارشهای مدیریتی SmarterMail دسترسی خواهد داشت.

 

 

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

 • 1. ورود به کنترل پنل Helm
 • 2. انتخاب گزینه My Domains
 • 3. انتخاب نام دامنه مورد نظر
 • 4. انتخاب گزینه Email Accounts
 • 5. انتخاب ایمیل Administrator
 • 6. انتخاب گزینه Advanced
 • 7. گزینه نمایش Domain Administrator
 • 8. انتخاب گزینه Save
 • 9. ورود به صفحه WebMail
 • 10. انتخاب گزینه Report
 • 11. انتخاب گزینه Domain Summary Reports
 • 12. انتخاب گزینه Traffic Reports
 • 13. انتخاب گزینه Disk Usage
 • 14. انتخاب آدرس ایمیل جهت گزارش گیری
 • 15. مشاهده میزان حجم مصرف شده

خروجی سایت